Pengurusan Risiko Hazard Mekanikal

Hazard mekanikal melibatkan dedahan anggota badan kepada bahagian mesin dan jentera yang bergerak. (Cth: hazard ini termasuk hempapan, himpitan, terpotong, tikaman, tusukan dan lain-lain).

 

Perundangan yang boleh diguna pakai untuk mencegah risiko hazard mekanikal adalah Akta Kilang Dan Jentera 1967 dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengannya.

 

a) Kesan Risiko Hazard Mekanikal Kepada Keselamatan dan Kesihatan

 

Kemalangan yang berkaitan dengan hazard mekanikal ini mengakibatkan cedera ringan (seperti calar dan terseliuh) atau kesan yang lebih dahsyat (seperti hilang anggota dan maut).

 

b) Kaedah Pencegahan Risiko Hazard Mekanikal

 

• Mendapatkan latihan dan mematuhi protokol kerja selamat berkaitan dengan pemasangan, penggunaan,

pengendalian dan penyelenggaraan mesin dan jentera.

• Memastikan setiap mesin dan jentera diselenggara di dalam keadaan yang selamat, bebas daripada risiko

hazard mekanikal dan mematuhi kehendak perundangan berkaitan.

• Memastikan setiap operator mesin dan jentera yang ditetapkan oleh perundangan mempunyai sijil kompetensi

(cth: boiler man dan crane operator).

 

Info daripada Unit Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Kesihatan Malaysia