Pengurusan Risiko Hazard Bunyi Bising

Bunyi bising adalah hazard fizikal yang boleh mengakibatkan kemalangan akibat gangguan pendengaran. Pendedahan kepada bunyi yang melebihi aras 85dB(A) untuk tempoh 8 jam memerlukan tindakan kawalan pendengaran.

 

Akta berkaitan: Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bunyi Bising) 1989.

 

a) Kesan Risiko Hazard Bunyi Bising Kepada Keselamatan dan Kesihatan

Bunyi bising boleh mengganggu komunikasi di antara pekerja hingga mengakibatkan kesilapan pemahaman dan seterusnya kesilapan mematuhi arahan yang diberikan. Akibatnya kemalangan boleh terjadi. Bunyi bising juga boleh mengakibatkan kehilangan pendengaran yang kekal jika dos bunyi bising melebihi had yang dibenarkan. Rujuk Peraturan Kilang Dan Jentera (Pendedahan Bunyi Bising ) 1989.

 

b) Kaedah Pencegahan Risiko Hazard Bunyi Bising

• Mendapatkan latihan dan mematuhi protokol kerja selamat yang melibatkan hazard pendedahan bunyi bising

di dalam Program Pemuliharaan Pendengaran (Hearing Conservation Programme).

• Memakai dan menyelenggara kelengkapan atau pakaian perlindungan peribadi yang dibekalkan oleh majikan

dengan betul.

 

Info daripada Unit Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Kesihatan Malaysia